tiistai 20. marraskuuta 2007

Kotomaalta.


Porista: Meri-liike on päättynyt tältä wuodelta ja on tämän kaupungin satamasta ulkomaille wiety seuraawia tawaroita:

33,500 tolttia plankkuja ja lautoja,
2,736 tynnyriä rukiita,
2,229 tynnyriä kauroja,
2,305 leiwiskää woita,
390 tynnyriä perunoita,
491 tynnyriä terwaa,
1,640 laatikkoa tulitikkuja,
30,000 tyhjää pulloa,
2,088 wuole-hirttä,
638 raakaa wasikan nahkaa,

josta nähdään, että plankku-kauppa on isoa joukkoa wähempi kuin edellisinä wuosina ja mennä wuonna, jolloin lähes 50 tuh. tolttia wietiin ulkomaille. Sen sijaan on muuta tawaraa laiwattu tällä wuonna enempi kuin muina wuosina. Ulkomailta taas on tänne tuotu kaikenlaista puodi tawaraa niinkuin waate-aineita Hamburgista, wäkewiä juomia Lybekkistä, suolaa Portugalin Spanian sekä muista Wälimeren satamoista, kahwetta Rio Janeirosta jne. Ehkä joskus saamme tilaisuuden wiemä- ja tuomatawarain keskuuksia asettaa rinnatusten.

Porin Kaupungin Sanomia lauantaina marraskuun 23:a p:nä 1861.

Muina uutisina tarjoaa kansalliskirjasto tästä päiwästä lähtien mahdollisuuden lukea wanhoja lehtiä paikassa digi.kansalliskirjasto.fi. Porista on arkiston sanomaista luettawana Björneborg, Björneborgs tidning, Porin Kaupungin Sanomia ja Satakunta.

Porin Kaupungin Sanomia, Kansalliskirjasto

Ei kommentteja: